• banner_05.jpg
  • Bruggetje.jpg
  • DSC_0385.JPG
  • Groningen.jpeg
  • museum.jpg
  • Publiekgroningen.jpg
  • STAR.jpg
  • StatiomGroningen.png
  • zeehond.jpg

Groningen

Speerpunten-afbeelding

50PLUS Groningen is trots haar Verkiezingsprogramma 2019-2023 (voor de Waterschappen en de Provinciale Staten) te kunnen presenteren. Ook de kandidatenlijsten zijn inmiddels vastgesteld. Wij wensen u veel leesplezier!

 

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019-2023

Geen hippe partij met sterallures, maar wel een partij met een afgewogen programma en een sociaal gezicht dat zeker ook jonge mensen zal kunnen aanspreken. Het is 50PLUS Groningen er alles aan gelegen het Groningse erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen. Onze ideeën zijn fris, ambitieus en doortrokken van ervaringswijsheid en medemenselijkheid.

Wij durven het samen met u aan, want als het aan 50PLUS Groningen ligt, krijgt u meer zeggenschap dan ooit. Wij willen u bovendien veel meer betrekken bij projecten die een grote impact op de samenleving hebben. Projecten die gemeente en zelfs provincie overstijgend (kunnen) zijn. Te denken valt aan energie en infrastructuur. Hier liggen wat ons betreft kansen om als overheid meer grip te krijgen op de samenleving, evenals dat andersom net zo belangrijk is. Wat ons hoogste doel is? Groningen teruggeven aan de Groningers! 

Wij staan altijd klaar om met u over uw problemen en gezichtspunten van gedachten te wisselen. Maar eerst nodigen wij u van harte uit ons Verkiezingsprogramma te lezen. En als dat programma u aanspreekt, willen wij op 20 maart 2019 heel graag uw stem. Want dan kunnen we echt waarmaken waar we samen met u voor staan. 

Klik hier voor een pdf van het Verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten

(recentelijke aanpassingen d.d. 5 januari 2019)

 

Klik hier voor een pdf v/h Verkiezingsprogramma voor waterschap Hunze en Aa's

(28 dec. 2018 definitief)

Klik hier voor een pdf v/h Verkiezingsprogramma voor waterschap Noorderzijlvest

(28 dec. 2018 definitief)

 

Kandidaten voor de Provincie Groningen:   
       
1. Dhr. J.H. ten Hoove (Johan) Groningen (lijsttrekker)
2. Mw. D.M. Hagedoorn-Meijer (Dinah) Blauwestad 
3. Dhr. J. Ottens (Jan) Delfzijl
4. Mw. I. Voerman (Ingrid) Appingedam
5. Dhr. M. Brouwer (Marjo) Farmsum
6. Dhr.J.H. Cappon (Hans) Delfzijl 
7. Dhr. K. Hamersma (Klaas) Hoogezand
9. Dhr. K.H. de Vries (Kor) Hoogezand 
10. Dhr. C.E. Veeze (Chris)  Leek
11. Dhr. C.J. Bakker (Chris) Uithuizen 
       

 
Kandidaten voor het Waterschap Hunze & Aa's  
       
1. Dhr. J. Fonhof (Jan)  Emmen (lijsttrekker)
2. Mw. D.M. Hagedoorn-Meijer  (Dinah) Blauwestad
3. Dhr. E. Prent (Egbert) Assen
4. Dhr. M. Brouwer (Marjo) Farsum
5. Dhr. C. ten Napel  (Cor) Assen 
6. Dhr. K. Hamersma  (Klaas) Hoogezand
7. Dhr. H. H. Reitsma (Harry)  Assen
       
       
Kandidaten voor het Waterschap Noorderzijlvest:   
1. Dhr. M. de Sterke (Michiel) Paterswolde (lijsttrekker)
2. Dhr. C.J. Bakker (Chris) Uithuizen
3. Dhr. C.E. Veeze  (Chris) Leek
       

 

4. Moties en amendementen

AMENDEMENT 1.

Naar aanleiding van de context van het Concept Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2019-2023 stelt ondergetekende de volgende aanpassing voor:

Onderwerp: Kopje: Energietransitie.

Overwegende dat de provincie en de bevolking van Groningen de laatste jaren genoeg voor de kiezen hebben gehad m.b.t. de aardbevingen en de beschamende nasleep dientengevolge, mag Groningen wel even worden ontzien. Dit ook in relatie tot de dreiging en risico's van toekomstige aardbevingen, waarmee ik rechtstreeks verwijs naar de kernramp in Fukushima (Japan) als gevolg van een zeebeving . 

Als redacteur en als potentiele kandidaat voor de Provinciale Staten, ben ik van mening dat in het Concept van dit Verkiezingsprogramma moet komen te staan dat 50PLUS wil dat de Eemshaven, met inbegrip van de overweging zoals die hier boven staat, wordt geschrapt uit het Structuurschema ElectriciteitsVoorziening als mogelijke locatie voor een nieuwe kerncentrale in de Eemshaven. Zoals de wet nu is, hebben noch de gemeente, noch de Provincie en evenmin de bevolking hier ook maar iets over te vertellen.  

Verzoekt de Algemene Ledenvergadering deze aanpassing te ondersteunen en te verwerken in het verkiezingsprogramma. En gaat over tot de orde van de dag.

Blauwestad, 6 november 2018. 

Ondertekening: Dinah M. Hagedoorn-Meijer - Kievit 5, 9685 CD  Blauwestad.