• banner_05.jpg
  • Bruggetje.jpg
  • DSC_0385.JPG
  • Groningen.jpeg
  • museum.jpg
  • Publiekgroningen.jpg
  • STAR.jpg
  • StatiomGroningen.png
  • zeehond.jpg

Groningen

Dinsdag 11 september a.s. vindt in het kader van de nieuw te vormen gemeente "Het Westerkwartier" een algemene ledenvergadering in Leek plaats. Als lid beslist u mee over het verkiezingsprogramma en de kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. 

LOGO

Locatie: De Schutse, Oldenoert 32 te 9361 KP Leek en de vergadering begint om 19:30 uur. Zaal open om 19:00 uur.

De concept agenda luidt als volgt:

Opening

Mededelingen

Vaststellen agenda

Vaststellen verkiezingsprogramma

Kiezen lijsttrekker

Vaststellen kieslijst

Wat verder ter tafel komt

Rondvraag

Sluiting