• banner_05.jpg
  • Bruggetje.jpg
  • DSC_0385.JPG
  • Groningen.jpeg
  • museum.jpg
  • Publiekgroningen.jpg
  • STAR.jpg
  • StatiomGroningen.png
  • zeehond.jpg

Groningen

LOGO

Op deze pagina leest u meer over de komende Provinciale Statenverkiezingen en Waterschappen op 21 maart 2019.

Noteer de volgende datum in uw agenda! Donderdag 14 juni:  Alg. Ledenvergadering. 

Deze vindt plaats in het Wijkcentrum 'De Kern', Rembrandtlaan 72-a, Hoogezand. Ook andere belangstellenden zijn welkom!  

NIEUWSBRIEF mei 2018 (Word-versie)

 

Dé partij voor 50-plussers van nu en straks!

Beste leden en sympathisanten,

In deze nieuwsbrief informeren wij u over onze campagneactiviteiten voor de komende Provinciale Statenverkiezingen op 21 maart 2019.

Van de voorzitter

De gang van zaken in Groningen baart mij zorgen. Minister Wiebus zei nog niet zo lang geleden dat schadeherstel en het terugschroeven van de gaswinning op dit moment topprioriteit heeft. “Daar willen we heel veel haast mee maken”, aldus de bewindsman, en “Zonder draagvlak komen we hier niet uit”. Maar hij komt er werkelijk niet uit. Veel mensen met schade komen geen steek verder. Het duurt veel te lang en het gaat veel te stroperig. Het Rijk is verantwoordelijk en moet dit tonen in daadkracht en niet in louter woorden!

Wilt u net als wij ook een andere wind door Groningen laten waaien? Een wind die Groningen weer richting de Groningers blaast? Laten we allemaal eens uit onze Groningse nuchterheid en bescheidenheid stappen en opkomen voor al wat ons beweegt, om volmondig te kunnen zeggen dat we trots  zijn op onze mooie provincie, maar dat het echt anders moet!

Daarom zoekt 50PLUS Groningen actieve, gemotiveerde mensen die met ons dezelfde denkbeelden delen. Mensen die zich in willen zetten voor een beleid waarbinnen de bewoners niet langer op sleeptouw worden genomen, maar weer voor vol worden aangezien en mee kunnen beslissen. Dit naast ons streven een meer rechtvaardige samenleving te realiseren, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar onze oudere en kwetsbare medemens, omdat deze nog weleens vergeten wordt. Onze ideeën zijn fris, ambitieus, en doortrokken van ervaringswijsheid en medemenselijkheid.

Uw hulp, maar zeker uw stem kunnen wij gebruiken, willen wij een aantal mooie doelen verwezenlijken. Eén van onze voornaamste speerpunten bij de komende Provinciale Staten verkiezingen in 2019? U raadt het al: de bevolking medezeggenschap en ruimte geven om te participeren bij projecten die grote impact op de samenleving hebben. Het volledige partijprogramma wordt omstreeks september definitief bekendgemaakt

Johan H. ten Hoove.

Provinciale Staten

De overheid bestaat uit drie lagen: de centrale overheid (het Rijk), de provincies en de gemeenten. De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. De provincie is dus de schakel tussen het Rijk en de gemeenten. Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk reilt en zeilt in de provincie Groningen.

De provincie maakt beleid en voert dit uit. Op allerlei terreinen, zoals op het gebied van natuur en landschap, wonen, ruimtelijke ordening, welzijn en zorg, klimaat en energie, verkeer en vervoer, kunst en cultuur, werken en ondernemen, en ten slotte water, milieu en veiligheid. De provincie doet dit samen met andere instanties, gemeenten, bedrijven en organisaties.  

Naast het maken van beleid verleent de provincie vergunningen en verstrekt zij subsidies.

Waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s

We willen allemaal droge voeten houden en schoon drinkwater drinken. Goed waterbeheer is van ontzettend groot belang en Nederlanders zijn daar toevallig erg goed in.

Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De dijkgraaf is de voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit categorieën die veel belang hebben bij een goed waterbeheer. Naast de inwoners zijn dat boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen. Waterschap Noorderzijlvest (blauw) en Hunze Aa’s (grijs) hebben vanaf 21 maart 2019 weer voor 4 jaar nieuwe bestuurders nodig. Kandidaten hebben verder bij voorkeur bestuurlijke ervaring, een goed netwerk en zijn teamspelers.

Globale taken van een waterschap

Zorgen voor schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot en de reiniging van het rioolwater. Zorgen voor sterke dijken die u beschermen tegen overstromingen. En voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. Het waterschap houdt daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie, zodat iedereen in het werkgebied prettig en veilig kan wonen, werken en recreëren.

Kortom, het waterschap houdt ons droog, veilig en in leven. Dat zijn normaal al cruciale taken, maar in deze tijden van klimaatsverandering en wereldwijde waterproblemen mag het belang van waterschappen simpelweg niet onderschat worden.

Als bestuurder van een waterschap beslist u hoe die taken uitgevoerd worden. Voor alle inwoners in het gebied, voor nu én toekomstige generaties.

Introductieprogramma/excursies

Waterschap Hunze & Aa’s wil samen met belangstellenden een programma samenstellen om (aspirant) kandidaten wegwijs te helpen in het boeiende en uitdagende wereld van het waterschapswerk voor de komende jaren. U kunt bijvoorbeeld van gedachten wisselen met zittende bestuursleden en “ingelanden” en deelnemen aan excursies, zodat u in de praktijk het werk van het waterschap kunt zien en kunt proeven. Bij de verkiezingen van 2015 waren de deelnemers bijzonder enthousiast. 

Voor vragen, wensen en mogelijkheden kunt u contact opnemen met communicatieadviseur, mevrouw Cora Kuiper, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Telefoon: 0598-693829.

50PLUS Groningen zoekt kandidaten

Geïnteresseerd in kandidaatstelling voor de Provinciale Staten of het Waterschap namens 50PLUS Groningen? Neem dan contact op met secretaris Kor de Vries: Bartholomeus van der Helststraat 35, 9601 CA Hoogezand. Telefoon 0598 394 488, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij voordracht (geldt voor beide benoemingen) heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig en dient u 1 jaar op de ledenlijst van 50PLUS te staan.

Een commissie beoordeelt de aanmeldingen en interviewt de kandidaten. Aan de hand hiervan wordt de kandidatenlijst opgesteld. Uw aanmelding (voor de Provinciale Staten en de beide waterschappen) gelieve u vóór 1 september aanstaande bij de secretaris van 50PLUS Groningen kenbaar te maken.

Wilt u 50PLUS op andere wijze steun bieden of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden, schroom niet en zoek ons op.

Schema vaststelling kandidatenlijsten Provinciale Staten en Waterschappen

Officiële opening kandidaatstelling   zaterdag 22 sept. 2018

Sluiting kandidaatstelling zaterdag 06 okt. 2018

Einde gesprekken zaterdag 20 okt. 2018

--------------------------------

De Algemene ledenvergadering vindt plaats op donderdag 14 juni a.s. in het Wijkcentrum 'De Kern', Rembrandtlaan 72-a, 9601XD  te Hoogezand.  Aanvang 19.30 uur. 

Op de agenda staan o.a. het concept Verkiezingsprogramma, de verdere procedure en samenstelling selectiecommissie.